In de keuken van Floris

 Onze waardebonnen zijn geldig op reguliere openings dagen. Special events zoals b.v.: Bubbel Brunches, Kliekjes-
en kerstdagen zijn uitgesloten van het gebruik van waardebonnen.